Ce oferim

Gradiniţa “PARADISUL PITICILOR“ oferă un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv-educative în vigoare, un învăţământ modern, care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc. Activitatea didactică se bazează pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

Procesul instructiv-educativ este susținut de o bază didactico-materială adecvată,  utilizându-se strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea copilului, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Spaţiul educaţional este adaptat particularităţilor de vârstă şi intereselor manifestate de copii, iar atmosfera este veselă şi primitoare.

Programul instructiv-educativ proiectat în grădiniţa noastră valorizează în cel mai înalt grad nevoia de joc şi de dezvoltare liber-creativă a copilului.

G.P.P. PARADISUL PITICILOR  îşi propune să ofere copiilor posibilitatea de a participa la o diversitate de activităţi educative şi atractive prin :

CURRICULUM NAŢIONAL / FORMAL

 • activităţi pe domenii experienţiale : domeniul Limbă şi comunicare, domeniul ştiinţe, domeniul estetic şi creativ, domeniul om şi societate, domeniul psihomotric;
 • jocuri şi activităţi didactice alese: bibliotecă, joc de rol, construcţii, ştiinţe, arte, nisip şi apă;
 • activităţi de dezvoltare personală: utinele- sosirea şi plecarea copiilor, deprinderi de igienă individuală şi colectivă, deprinderi de ordine şi disciplină, deprinderi de autoservire, întâlnirea de dimineaţă (Prezenţa, Calendarul naturii , Regulile grupei, Tabela cu rsponsabilități, Roata emoțiilor, Gimnastica de înviorare, Noutatea zilei, Mesajul zilei, exerciţii de autocunoaştere, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, managementul învăţării prin joc, dezvoltarea empatiei, luarea deciziilor, medierea conflictelor) -tranziţiile.

CURRICULUM  LA  DECIZIA  GRĂDINIŢEI (activități opționale)

 • Jocurile copilăriei”
 • ,,Mâini îndemânatice”
 • ,,Căsuța cu povești”
 • ,,Fantezie și culoare”
 • ,,Copiii cântă, copiii învață, copiii sunt plini de viață”
 • ,,Șahul-sport pentru minte”
 • „Micul creștin”
 • ,,Fantezie şi mişcare prin dans”
 • ,,Ne jucăm, limba engleză învăţăm!”

CURRICULUM NONFORMAL

ACTIVITĂŢI   EXTRACURRICULARE   ŞI   EXTRAŞCOLARE

 • Lecții/Vizite tematice, întâlniri cu specialişti din diverse domenii
 • Drumeţii, plimbări în natură
 • Teatru de păpuşi gratuit (de 3-4 ori pe an)
 • Programe artistice cu diferite ocazii
 • Concursuri intergpe/ interinstituții
 • Activităţi în parteneriat cu şcoala, alte grădiniţe şi alţi parteneri educaţionali din comunitate
 • Activităţi de voluntariat / caritate
 • Aniversarea zilelor de naştere ale copiilor

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE:

INTERNAŢIONALE –  ,,LeAF – Learning about forest/ Să învăţăm  despre pădure!”

NAŢIONALE 

 • ,,Să citim pentru mileniul III”
 • ,,Kalokagathia”
 • ,,Şcoala altfel”

 JUDEŢENE

 • proiect din categoria – ,,Noile educaţii” – educație pentru sănătate şi securitate personală/ educație rutieră/educație ecologică
 • program socio- educaţional ,,O lume a prieteniei’’ cu tema ,,De la copii pentru copii’’
 • program educaţional ,,Zilele grădiniţei- Pe 6 decembrie e ziua grădiniței mele’’

INSTITUŢIONALE:

 • ,,Curtea grădiniţei mele’’
 • ,,Piticii la teatru”
 • ,,Paradisul Piticilor’’-revista grădiniţei

CAMPANIIPlantăm  un copăcel pentru pace, Florile recunoștinței,

Un gând bun de Mărţişor, Spune NU cariilor, Nu tremur la cutremur,

Bucuria de a dărui, etc.

SERVICII OFERITE DE GRĂDINIŢĂ      

Serviciul educaţional

– educaţie conform curriculumului naţional;

– curriculum la decizia grădiniţei (activităţi opţionale diverse);

– derularea unor proiecte educaţionale pe diferite teme de interes pentru copii;

– derularea unui program atractiv de activităţi educative şi extraşcolare;

Serviciul de asistenţă medicală

– servicii medicale prin cabinetul medical;

– existenţa cadrului sanitar  în instituţie;

– asigurarea unui program eficient de activităţi sanitare;

– respectarea regulilor de igienă în spaţiile destinate preşcolarilor;

– prezenţa o dată pe lună şi atunci când se impune a unui medic pediatru;

Serviciul nutritional

– meniu zilnic pentru copii ales cu grijă şi responsabilitate;

– proiect educaţional  pentru educaţie pentru sănătate;

– existenţa spaţiului pentru depozitarea alimentelor dotat conform normelor DSP;

– consum de alimente sănătoase, preparate în bucătăria proprie;

– consum zilnic de legume şi fructe, lactate, apă;

Serviciul de îngrijire, ocrotire

– îngrijitoare care se ocupă de copii la toaletă;

– îngrijitoare cu atribuţii specifice pentru sprijinirea copiilor la servirea mesei;

– îngrijitoare care efectuează zilnic curăţenia, dezinfecţia spaţiilor;

Serviciul de asistenţă logopedică

– posibilitatea de participare a copillui la activități de corectare a vorbirii  realizate de specialist în logopedie  (doar la solicitarea părinților)

TOTAL GRUPE / LOCURI GRĂDINIŢĂ:  3 grupe / 52 locuri

NIVELUL GRUPEI / TOTAL LOCURI / LOCURI DISPONIBILE

 • Grupa mică – 1 grupă / maximum de locuri-16 / 15 locuri disponibile
 • Grupa mijlocie – 1 grupă / maximum de locuri-18/ 0 locuri libere
 • Grupa mare – 1grupă / maximum de locuri-18 / 0 locuri libere

MEDIUL EDUCAŢIONAL

DENUMIREA GRĂDINIŢEI

 

ADRESĂ/

TELEFON

SUPRAFAŢĂ

UTILĂ

SPAŢII

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

,,PARADISUL PITICILOR”

unitate de învățământ particular cu autorizație de funcționare

judetul  Suceava, localitatea Gura Humorului ,

strada Stejarului , nr. 15

cod postal 725300 ,

tel. mobil 0722558583

0747358849

0748988433

 

e-mail paradisulpiticilorgh@gmail.com

 

304,32-etaj I

20,377-Parter

240- curte

 

Total:

 564,69 m2

– 3 săli de clasă

-1 vestiar pentru copii

-1  cabinet medical

-1 grup sanitar pentru copii

-1 grup sanitar pentru adulţi

-1 sală de mese

-1 bucătărie

-2 birouri

-2 holuri de intrare în spaţiul grădiniţei

-1 vestiar pentru personal

-1 sală de festivități

-1 curte de joacă/joc