Despre noi

CINE SUNTEM

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Piticilor” este prima şi singura grădiniţă particulară din oraşul Gura Humorului, înfiinţată la iniţiativa Asociaţiei Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Mc. Glicheria.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Viziunea Grădiniței ,,Paradisul Piticilor’’ constă în conturarea unei grădiniţe care să ofere servicii educaţionale de calitate și care să fie recunoscută pe plan local pentru formarea și dezvoltarea competențelor cheie ale beneficiarilor serviciilor educaționale- COPIII- prin valorizarea tuturor resurselor umane implicate, utilizarea resurselor materiale și financiare în acord cu cerințele comunității,  implicare şi dezvoltare de parteneriate, promovarea valorilor morale  şi concentrarea întregii activităţi asupra atingerii finalităţilor educaţiei, în aşa fel încât copiii să se integreze cu succes în viaţa de şcolar, iar părinţii să fie mulţumiţi.

MISIUNEA NOASTRĂ

Grădiniţa noastră doreşte satisfacerea nevoilor educative și socio-emoționale ale preșcolarului, recunoscându-i experienţa  dobândită în familie şi oferindu-i suport de lucru pentru valorificarea și dezvoltarea potențialului cognitiv, afectiv și fizic, pentru descoperirea propriei identități și  atingerea performanțelor necesare adaptării  la cerințele activității școlare în special și ale societății în general.

VALORI PROMOVATE

  • GRIJĂ ȘI AFECȚIUNE PENTRU COPII
  • PRIETENIE
  • RESPECT
  • MUNCĂ ÎN ECHIPĂ
  • TOLERANŢĂ
  • FLEXIBILITATE
  • RESPONSABILITATE
  • CORECTITUDINE
  • COMPETITIVITATE
  • PERFORMANŢĂ
  • PROFESIONALISM

Ne  propunem:

►să asigurăm copiilor o îngrijire şi o educaţie de calitate, care să îndeplinească aşteptările beneficiarilor;

►să oferim şanse egale de dezvoltare fiecărui copil, în funcție de particulariățile individuale și de vârstă;

►să promovăm o ofertă educaţională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;

►să implicăm familia (părinţii ca parteneri în educaţie) şi comunitatea (ca resursă şi sprijin) în dezvoltarea şi educarea copiilor prin diferite proiecte şi  programe educaţionale, activități educative și extrașcolare.

►să creăm condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene.

►să considerăm educaţia preşcolară ca parte a educaţiei permanente, prin recunoaşterea experienţei copilului dobândită în familie (primă instanţă educaţională) şi valorizarea acesteia în programele de instruire şi formare propuse de grădiniță, în vederea dezvoltării globale a copilului și pregătirea corespunzătoare a acestuia pentru etapa următoare-școală.

RESURSE UMANE

NR.

CRT.

UNITATEA

DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PERSONAL ANGAJAT PE CATEGORII  

TOTAL

DIRECTOR PERSONAL DIDACTIC PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR PERSONAL NEDIDACTIC
1. G.P.P.

”PARADISUL PITICILOR”

GURA HUMORULUI

 

1

(director educativ

part time)

 

6

(educatoare)

 

2

(1 asistent medical,

1 administrator)

 

3

(1 bucătăreasă,

 2 îngrijitoare copii)

 

12

COLABORATORI: professor limbă engleză, professor dans, professor religie, specialist șah, logoped